021-28142

ارزش های ما

شرکت شبکه رسانه به عنوان یکی از بزرگترین و پیشتازان صنعت ارائه سرویس اینترنت به مشترکین، ارائه خدمات کارساز به مشترکین و پاسخگویی موثر به ایشان را رکن اصلی توسعه فعالیتهای خود قرارداده است. نگرش مشتری مداری حاکم بر فعالیتهای شرکت از همان ابتدای راه موجب شده است تا افزایش رضایت مشتریان، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش کارائی خدمات پشتیبانی فنی و رقابت سالم و اصولی با شرکتهای همانند جزو مهمترین اصول و ارزشهای فعالیت های شرکت شبکه رسانه میباشد . شرکت شبکه رسانه همواره خدمت رسانی به جامعه و کمک به توسعه و فرهنگ استفاده از اینترنت و دیگر ابزارهای نوین ارتباطی را بعنوان شاخصی برای میزان رشد و توسعه کشور در نظر گرفته و همچنین جلب رضایت مشتریان را جزو اولیتهای مدیریت عامل و پرسنل شبکه رسانه قرار داده است.

 

  • با ارزش ترین رسالت این شرکت ارائه خدمات مناسب با کیفیت بالا و زود هنگام به درخواست کنندگان سرویس اینترنت می باشد.