021-28142

سرعتی شبانه

 

مشترکین با انتخاب و خرید هر یک از بسته های شبانه سرعتی از ساعت 2 بامداد تا 7 صبح سرعت اینترنت خود را به سرعت مورد نظر ارتقا دهند.

اعتبار بسته های به صورت ماهانه می باشد.

جهت خرید و فعال سازی می توانید از پنل کاربری، قسمت شارژ شگفت انگیز و یا تماس با شماره 28142 اقدام نمایید.