تجهیز و نصب سیستم های تصویری و کمک آموزشی در مدارس،  دانشگاه ها   بر پایه سیستم های ویدیو پروژکتور و تلوزیون های ال ای دی و هماهنگ و تکمیل آن با سیستم های صوتی نصب شده در کلاس ها، سالن های اجتماعات و سالن های افی تئاتر و غیره