• سرویس پهنای باند اختصاصی

سرویس پهنای باند اختصاصی ، پهنای باندی است که اختصاصاً توسط یک مشترک استفاده می شود که معمولا این مشترک یک کسب و کار است.

در سرویس پهنای باند اختصاصی ، با وجود زنجیره ای از پهنای باند ها ، کیفیت سرویس در تمامی ساعات تضمین می شود.همچنین در سرویس پهنای باند اختصاصی به دلیل آنکه یک سرویس به صورت اختصاصی به یک مشترک متعلق می باشد ، در پیک مصرف سرعت سرویس مشترک تغییری نخواهد.

پهنای باند یک سرویس متقارن در خدمات اینترنتی می باشد. اصطلاح متقارن زمانی استفاده می شود که سرعت دریافت و ارسال اطلاعات در یک سرویس برابر باشد. برای مثال سرعت دریافت اطلاعات در سرویس اینترنت پرسرعت +ADSL2 بیشتر از سرعت ارسال اطلاعات می باشد، به همین دلیل به سرویس ADSL یک سرویس نامتقارن گویند.

یک سرویس متقارن ، ارتباط پایداری را فراهم می کند که در آن تاخیر در انتقال داده ، کم است و سرعت به ندرت دچار نوسانات می شود. پیاده سازی این چنین سیستمی با توجه به موقعیت مکانی و میزان پهنای باند مورد نیاز ، با روش و تجهیزات متفاوتی صورت می پذیرد ، بنابراین از نظر هزینه راه اندازی می تواند متفاوت با سایر خدمات ارتباطی و اینترنتی باشد.

  • اینترنت مرکزی

درگذشته بسیاری از ساکنین مجتمع های مسکونی به علت مشکلات فنی بسیاری از مراکز مخابراتی امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت را نداشتند ، از جمله این مشکلات میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :
خطوط تلفن مجتمع مسکونی فیبر نوری بوده است
خطوط تلفن مجتمع مسکونی PCM بوده است
پورت خالی در دستگاههای مخابراتی مربوطه وجود نداشته است
عدم آنتن دهی مناسب سرویس های وایمکس مبین نت ، ایرانسل و …
ساکنین مجبور به انتظار چندین ماههدر لیست شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت بوده اند
اینترنت ارئه شده از سوی شرکت مخابرات و یا سرویس های وایمکس دارای سرعت بسیار پایین ، بدون پشتیبانی و کیفیت نامطلوب بوده است

تجهیز کردن ساختمان به اینترنت مرکزی بدلیل محدودیت هایی از قبیل فقدان پورت ADSLمراکز مخابراتی ، فیبر نوری بودن خطوط ، عدم آنتن دهی مناسب وایمکس و … را مرتفع نموده و امکان استفاده از شبکه اینترنت با کیفیت بالا را فراهم میکند .